C11:162(Karttext:)
Tunsätters egor.
Grantimber skoug.
Allmenningen förmenes stöta in till denne råågångh.
Wacksätter.
God fångskoug.
Måse af liung och porswald och små tallskough.
Berg och tall skough.
Steenmarck af tall ock graanskough.
God fång skoug af tall och graan.
Bullersta egor taga wid.
Steenig marck af små tallskoug, mest afbrend.
Kerr af wide och biörck skog.
Tall och skough, slåås intet.
Måse.
Hofra siön.
Hofra.
Ekeby frälsehemmans egor på denne sidan.
Söhra egor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.