C11:163(Rubrik:)
Rönö härad.


               Notularum explicatio.

Berga cronohemman 1, hafwer fölliande wilkor och lägenheeter.

                                                                                           Åker.   Engh.
      B.      Starck graan och eenjord,                  9 31/56.    tunland.   lass.
       I.      Samma slagz jordemån,                      5 30/56.
      II.      Ahl och granjord medell starck,          4 16/56.
      D.      Graan och eenjord,                               37/56.
                          20 2/56 tunland.
                Dett åhrlige utsädet är,                                    10 1/56.
          1.  2 tunland hårdwald á 1/2 lass,             1.
          2.  1 1/3 tunland hårdwald á 2 1/3,           3 1/9.
          3.  1 1/3 tunland hårdwald á 1/8,                 1/6.
          4.  2 tunland hårdwald á 1/4,                      1/2.
          5.  8 1/4 tunland kerrwald á 2 lass,         16 1/2.
          6.  5 tunland kerr och sijdewald á 2 1/2 lass, 12 1/2.
          7.  1 4/7 tunland sijdewald á 1 lass,          1 4/7.                    35 1/3.
Hagen.
      E.      Mager gran, een och måsewald och föga skoug.
Denne by är bolby för sig sielf, men hafwer ingen skog heller bete på uthmarcken. Fiskie intet.


(Karttext:)
Myra egor.
Grääs wald.
Berga.
Steenbro egor gräntza här in till.
Bullerstad egor gräntsar.
Bullerstad egor.
Jägarhåld.


Mätt anno 1690
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.