C11:167-8b(Rubrik:)
Rönö härad.   Helgona sochn.


             Notularum explicatio.

Broby cronohemman 2, beståår af dee herligheeter och wil-
           kor som hoos gående1 specification innehåller.

                                                                                                         Åker.   Engh.
      I.      Med små sten ibland, stark gran och biörkjord, 11 1/2.     tunland.  lass.
     II.      Grund och med pecklera blandat
               biörckjord,                                                         4.
    III.      Starck och diup gran och eenjord,                     11 14/56.
    IV.      Sijdländ och grund gran och biörkjord,                3 28/56.
                              30 11/56.
               Dett åhrlige utsädet är,                                                     15 7/56.
         V.  Skönwald, 6/7 tunland á        4 lass,                    3 3/7.
        VI.  Hårdwald, 1 3/7 tunland á     1 lass,                    1 3/7.
       VII.  Skönwald, 5/14 tunland á      3 lass,                    1 1/14.
      VIII.   Kerrwald, 18 tunland á       2 1/4,                    40 1/2.
         IX.  Hårdwald med små biörk och en-
                skough, 24 tunland á              1/3,                      8.                      54 3/7.
     X.       Af hård och steenwald med små gran
Hagar{     skough och medellmåttigt mulbete.
     XI.      En dehl af steenwald, der hoos af små
                biörckskough, dels af sijde och hårdwald.
                Ingen skoug heller uthmarck, intet
                heller beet mera än i hagarna.
                Fiskie uthi strömen wed Nyqwarn med
                6 åhl lanor, kan fångas under tijden
                något när stoor watuflodh är.
                Humblegård ingen.


(Karttext:)
Tåå och Brunnestad egor taga wid på denne sidan.
Jönå-kers häradh.
Minninge egor möta.
Bönestad egor taga emot på denne sidan.
Sankt Nico-lai sochn.
Brooby.
Stora Släbroo egor.
Steenwald.
Quarnstugan.
Fiskie.
Sijdewald.
Nyquarn.
Hargs egor stöta här in till.


Mätt anno 1690
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________
1Fel för gånnde??