C11:176(Rubrik:)
Hölbo härad,  Hölö sochn.


                   Notularum explicatio.

Wijdh cronohemman 1, ähr af underskrefne willkor och by egor.

I.        Stark och grund talljord,                                    3.             Åker.   Eng.
II.       Ahl och talljord, merendels sänck,                     7 7/56.    tunland.  lass.
III.      Stark graan och talljord,                                   7 9/56.
IV.     Ahl och talljord, lätt och grund,                          3 48/56.
                     21 8/56 tunland.
          Dett åhrlige uthsäde är halfparten,                                   10 32/56.
    V.  8 2/7 tunland sijde och små starwald á 1,            8 2/7.
   VI.  3 tunland sijde och hårdwald i hoop 3/4,            2 3/4.
  VII.  8 tunland hårdwald och sijdewald á 1 1/2 lass, 12.                         22 1/2.
     E.  Hage af berg med små tallskough, intet syn-
          nerligit beete i den samma.
          Dess för uthan är till denne by en lijten
          uthmarck, som åbon icke weet skilldnan på
          emellan denne och andra byar.
          Humblegård och fiskie intet.


(Karttext:)
Åkerby och Ekeby egor.
Gräfstadh egor stöta här emot.
Wijdh.
Uth-marcken tager wid.
Hölö Prestegårdz egor.


Mätt anno 1690
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.