C11:178b(Rubrik:)
Hölö sochn.


(Karttext:)
Meelhags egor stöta här intill.
Tompt.
Berg och god beetes marck.
Winterhälla.
Sunds egor på denne sidan.
Salt siöön.
Graan skoug.
Melhags hage.
Stafboo fiäln.
Gammal skantz.
Karsholmsundet.