C11:179-80(Rubrik:)
Hölbo herad.    Hölö sochn.

Geometrissk afritning
uppå een dehl af
Leedaröön.


                      Notularum explicatio.

I. II. III. IV.    43 tunneland hårdwald á 2 1/3.
                       lass af tunnelandet,                  100 1/3.  }  Lyder till Staafz byy.
        IX.          2 9/14 tunland hårdwald á 2 1/3,         6 1/6 Töstadh tillhörigh.
        IX.              tunland hårdwald á,                           sammaledes.
       XII.          4 tunneland hårdwald
                        á 2 lass af tunnelandet,    8.  Hållebys.


(Karttext:)
Stafbo fielen.
Ledaröns andra deel.
Steenmarck.
Dåderö fiälln.
Salt-sjön.
Kiälstad och Lida fiäll.
Ekeby fiäll.
Stenmarck.
Stenmarck och gran skoug.
Afrögd och steenig marck.
Stenmarck.
Leedaröns deel.
Steenmarck, hasellskog.
Staafs hage.
Steenmarck.
Graanskog.
Littsleby.
Beetesmarck.
Prästegårds fiäll.
Skiälby fiäll.
Litsleby fiälln.
Åbys fiällen.
Mörckö sundet.


Mätt anno 1687
af Erich Agner.


(Över skalan:)
Scala ulnarum.