C11:181(Rubrik:)
Hölbo herad.


                  Notularum explicatio.

Staaf, cronohemman 5, men nu af konglig maijt giord till twen-
ne rusthålld, hwilkas wilkor och lägenheeter befinnas som föllier.

                                                                                               Åker.   Eng.
                         I.     Gran och een och en dehl gran och talljord,  44 40/56.  tunland. lass.
                        II.     Starck gran och eenjord något grund,           29.
                       III.     Mager och grund eenjord,                             7 28/56.
                       IV.     Ahl och talljord med öör ibland,                   15.
                        V.     Starck graan och talljord,                               3.
Ryttartorpet.{ VI.     Samma slagz jordemåhn,                                2 26/56.
                                        101 36/56 tunneland.
                                Dett åhrliga utsädet är,                                             50 46/56.
Stafboengen.   VII.  7 1/2 tunland sijdewald á 2 1/6 lass,              16 3/4.
                               Uthi denne haar Staftorp 5 och
                               Stafzgårdarna alla tillhopa
                               8 stenger, är altså Stafz dehl,                         10 1/2.
Skrabban.      VIII.  24 6/7 tunland á 1/2 lass tufwig och måsegån-
                               gen sampt med små biörkskog
                               öwerwuxin hårdwald, är 12 3/7
                               lass, här i haar Staaf 7 1/2,
                               Staftorp och Rinkeby tillhopa
                               4 stenger, altså är Stafz dehl,                           8.
Rööhagen.         X.  5 6/7 tunland jämbn hårdwald á 3 1/2 lass,      20 1/2.
Ledaröön                Finnes näst föregående blad,                       100 1/3.
Wunin frå Skälby. IX.  5 5/14 tunneland kerrwald á 1 lass,              5 5/14.              144 2/3 lass.

                    XI.      Merendels moomarck och lijtet beete.
                   XII.      Små graan och tallskoug, god betesmarck.
Ledarön.    XIII.      Steenachtig beetesmarck med något skoug.
Skoug och uthmarckens beskaffenheet är på afrijtningen beskrefwin.
Fiskie uthi Staafboo fiäln med notedrächter winter och som-
mar nödtorftigt.

                                  Uthiordar.
                                Litzlebytorpet heller Hopen.
                                Skall af Ekeby egor wara excolerat.
                                Hafwer fölliande lägenheeter.
                      XIV.  2 45/56 tunnland graan och talljord, är årligen,             1 45/112.
           XVI.             Kerrwaldz eng,                                                                          3.
                                Af Litzleby egor.
                       XV.  Starck graan och talljord,                               1 32/56.     44/56.
          XVII.             Kerr och sijdewald,                                                                   6.


              1687 Erich Agner.