C11:182b(Karttext:)
Skillby egor möta.
Saltt-siöön.
Beetesmarck.
Tallskoug.
Gran och eenskoug.
Tallskoug.
Steenig marck och små tallskog.
Stafbo fiäln.
Ingewallstuga.
Berg och tall skoug.
Staf.
Graan skoug till gierdzell och stöör.
Beetesmarck.
Onyttig marck.
Ryttar stuga.
Tall och moojord.
Rinckeby.
Stafbotorp.
Tompt.
Litzlebytorp.
Litzleby egor.
Skiälby egor taga wid.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.