C11:186b(Rubrik:)
Hölo1 sochn.


(Karttext:)
Små graan och eenskoug och god betesmarck.
Åby egor på denne sidan.
Tompt.
Böökestad.
Saltt siön.
Hölö kiörcka.
Tompt.
Luus stugan.
Stafboo fiäln.
Steenig marck med graan och tallskoug sampt godt beete.
Hällby.
Kiörck siön.
Hälleby krog.
Kalf hage.
Söderby egor.
Söderby.
Guldbergh.


Mätte anno 1687 och 1690
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.________________
1Fel för Hölö.