C11:187(Beskrivning:)
Afritningar
uppå några
uthengiar.

                                                                                                              Äng.
Bökestad A, 2 stenger.  K  Tullegarns wijken.                                        lass.
Söderby,      7 stenger.   I.  13 1/4 tunland kerrwald á 3 lass,   39 3/4.
Mehlhag,      5 stenger.  II.  6 6/7 tunland hårdwald,                13 5/7.
                                               53 11/14 lass.
                                           Bökestadh cronogård,                                7 1/7.
                                     M.  Guldbergs engen.
                                           7 1/2 tunneland hård
                                           wald á 2 lass som
                                           gör,  14 1/2 lass.
                                           Effter förre tegskiffte
                                           som K löper för A,                                     2 1/14.
Böökstad { A, 7 stenger. L. Leedaröön.
                  B, 3 stenger.     10 23/56 tunland hårdwald
                                           med hassell skoug,
                                           är  10 23/56 lass
                                           Löper A dehl,                                           <   >
                                    IX.  Stääks engen.
                                           13 tunland sijde och
                                            hårdwald á 1 1/4, gör 16 1/4 lass.
                                            Lyder till Hälleby.


(Karttext:)
Kiorcksiön1.
Ligger på Söderby egor.

Åby eng möter.
Salt sjöön.
Stafboo fiäln.


Hägnäs hägna.
Ligger på Tullgarns egor.
Saltsiön.
Tullgarnswiken.

Tullegarns utmarck tager emot.
Salt sjön.
Mörckö sockn.
Pålsund.
Hälleby och Bööckesta cronogårdar.
Stääk.
Krogen.
Tegeltorpet.
Krogen.


Mätte anno 1687 och 1690
af Erich Agner.

_______________
1Fel för Kiörcksiön.