C3:1


(Rubrik:) Fors sochn.

Södermanland
Westerrekarne och
Fors sochn.

                                                                            Folio
Eskilstuna stads ägor                                              2
Grinstugun, Eskelstuna kyrckia och prestegård       3
Sunnetorp                                                              4
Galgetorp                                                              4
Froslunda1                                                             5
Kiälsta                                                                   6
Skiulstad                                                                7
Skougstorp                                                           
Häsleby eng                                                           8
Hunsta ägor ett torp                                              
Flagsta                                                                   9
Kålsta                                                                   10
Stenby                                                                  12
Lundby                                                                 13
Bredby                                                                 15
Flakersta                                                              16
Swalinge                                                               17  
Håff                                                                     
Kunsta                                                                 18
Källby                                                                  19
Hundewad                                                            20
Löpinge                                                                21 
Börketorp                                                            
Myretorp                                                             
Weesta2                                                                22
Bärga                                                                    24
Årsby äng tilljka medh Sköleby                              25
Årsby by                                                               26
Siölby                                                                   
Wijbij                                                                    28
Tacketorp                                                              29    
Backa                                                                   
Lund                                                                      30
Biörnetorp                                                           
Tolan                                                                     31   
Frönäs säterij                                                        
Hattran                                                                  32


Denna book igenom-
sedd och fins större delen
ofullkomblig män rätt.     1 D.v.s. Fröslunda
2 D.v.s. Mesta