C3:10-11


(Rubrik:) Wäster Reekarne        Fors sochn.      

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Kålsta heman    2    är lijka stoora
            i alla commoditeter 
B.        Östergärdet    vthsäde                         23 tunnor
C.        Wästergärdet vthsäde                         24 1/2 tunna
            Leerjordh i bådhe gärden.
D.        1 lijten hårdhwaldz eng om höö           8 laß
E.         Änn 1 ibidem om höö                         14 laß
F.         Änn 1 starrengh om höö                     40 laß
            belägen på skogen.

            Denne by hafver och 1 engh belägen wed
            Flaghsta, kallas Galteflijkan, om hö       8 laß
                                                Summa           70 laß

G.        Denne engh kommer Stenby till och dra-
            ger höö        24 laß

            Till denne by är skogh till mulebete och wede-
            brand, fiske i Lonnsiön.       
 

(Karttext:)

Flacksta ägor proxime
Toffvig hårdvald
Hårdvald
Betes hage
Åßby ägor proxime
Leermylla
Leermylla
Dung jordh
Lejon siön
Starr wald
Bache med graan och enebuskar.
Steen.
Bache
Slett starr engh.
På denne sijdan taga Skölby ägor wedh.