C3:100


(Rubrik:) Åkers häredt och Åker sochn affmätt 1641.    


(Karttext:)

Skoqvarn
Denne ängen till Skokuaren, slätt och sänck.
Haga till Skokuaren, hårdwall och skogh iblandh
Här rundt om tager Årby skogh emot, ligger i Kiärnebo socken
Här tager Äria ängh emot, krone 4
Sand iordh
Här tager Täby ängh emot
Kalff haga
Ler iord
Sågarängien till Sågartorp, slätt och sanck iblandh
Lind
Lind
Här tager Byholms skogh emot, krone 2
Lind, skarp.
Sandiordh
Lind
Här tager Lundby betz haga <vid>
Löta, krone 1/4
Lind
Sandio<r>dh
Igen <lagdt>