C3:101


(Rubrik:) Åkers häred och Åker sokn affmätt 1641.    
               Prästegården1(Karttext:)

Her möter Järesta ängh, krone 3
Eke bacha, skarp
Tuna åå ähr skyldna emillan Sellabo heredt och Åkers socken
Kiär ängh
Vals bärga ängh möter, krone 2, skatte 1, frälse 1
Skarp hårdwalls ängh
Betz haga
Prestegård lött och ähr betzmarch der hoß skarp
Skenby 3 krone.
1 Senare tillagd anmärkning