C3:102-103


(Rubrik:) Åkers häredt och Åker sochn affmät 1641.    

 

(Karttext:)

Denne haga lyder till Norgarden
Nåår ängien wid nampn, ähr slätt hårdwall och mykit saltebåte<n> uthi ocr1 våtår ähr hon medelmåttigh berande
Söder gårdz haga
Spånga crone 4 gårdar
Jägar bacha
Åker by 1/2 krone möter
Lerjordh bärande
Slätt hårdwals ängh medelmåttigh berande
Riby ängh grensar, frälse 2, skatte 1, krone 11 Dvs. och