C3:104


(Rubrik:) Åkers häredt och Åker sochn affmätt 16411.    


(Karttext:)

Solberga ängh möter
Her möter Lundby åker
Krone, frelse Täby
Lind
Spånga wret och ängh möter
Berga ängh slätt och hårdwall
Åker by fieln
Berga ängh slätt
Odugeligit ekebacha
Skarp hårduall, ähr föga bärande
Denna fiälln lyder till Åkerby, kallas Åkerby fiellen
Riby åker möter
Betz haga
Täby sältebotten medelmåttit


1 Härefter senare tillagt i blyerts af Anders Samuelson