C3:105


(Rubrik:) Åkers häredt och Åkers <sochn> affmätt 1641.    (Karttext:)

Här tager Nårr lenda skogh emot, ligger i Ländbo sochn
Här tager Ekeby skogh <emot>, frelße 2
Sand iordh
Jngolstorp1
Engh till Jngåls torp, slätt och sänck med fräken och star boten och tämbligh bärandhe
Sand iordh.
Lind
Båx wdd, ehr inte skatte lagdt
Ekeby siöön.
Ekeby siöön
Siöbår1
Här tager Ekeby åker och ängh <emot>
Lill ängien till Siöbår, slätt
Slätt och sänck
Sand iordh
Sand io<r>dh
Här tager Bråtorpz skogh emot.
Skogh
Skox ängien till Siö bår, hård wall och sänck iblandh
Här tager Walsbärga skogh emot.
1 Tillagt av senare hand.