C3:106-107


(Rubrik:) Åkers häredt och Åkers sochn affmatt1 1641.    


(Karttext:)

Hässelby2
Här tager Siö bårs åker emot.
Här tager Gårsinga skogh emot, ligger i Strängenäs socken
Når ängien till Häsleby och Ekeby, slätt och tämbligh bärande
Här tager Nårrby skogh emot.
Backa
Skogh och bärgh wthi ängien
Skogigh lind och hård wall
Suäns torp ehr inte skatte lagdt
Stoor ängien till Häselby och Ekeby, hård wall och noget tuffuigh iblandh
Hässelby2
Här tager Wantorpz åker emot
Lind
Ekeby siöön
Wäster ängien till Helßelby och Ekeby, måsigh och sänck ibland
Lill ängen, slätt
Starck iordh i bägge gärden
Här tager Nårrby åker emot.
Stoor ängien till Bråtårp, slätt och sänck med hård wall iblandh och något måsigh
Lind medh skogh iblandh
Här tager Malmby skogh emot, ligger i Strängenääs socken
Biörk lera
Stubb ängien till Heselby, skarp hård wall
Biörk lera
Kalff haga
Bråtårp, krone 1
Lill ängien till Brå tårp, slätt och sänck och tämbligh bärandhe
Stenbache.
Här tager Nåårby skogh emot.
Ekeby siöön
Betz haga till Brå tårp med bärgh wthi
Här tager Nårlända skogh emot, ligger i Ländbo socken
Här tager Siöbårs åker emot.


1 D.v.s. avmätt
2 Senare tillagd anmärkning