C3:109


(Rubrik:) Åkers häred och Åker sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Här tager Åkerby åker emot.
Här tager Skenby ängh emot.
Häst haga till Råckesta med bärgh wthi
Syltan till Råckesta, slätt hårdwall och medelmåtigt gräs wäx<t>.
Här tager Skenby åker emot, krone 3.
Ler iordh
Kalf haga
Ler iordh
Här tager Broby åker emot, krone