C3:110-111


(Rubrik:) Åkers häredt och Åker sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Här tager Täby åker emot, krone 1, frälse 1.
Här tager Spånga åker emot, krone 4.
Skarp betz haga till Skenby med skogh ibland
Här tager Prästgårdz åker emot
Lind
Lill ängien till Skenby, hård wall och tufuigh iblandh, tämbligh bära<n>d<e>
Här tager Lundby ängh emot, krone 1.
Skenby krone 3 gårdar.
Haga
Starkiord, Åkerby åker.
Skarp betz haga till Åkerby
Starkiord, Åkerby åker.
Starkiordh i bägge.
Lind
Åkerby krone 1 halffgerdz.
Här tager Solbärga åker emot, krone 2, skatte 1.
Öster gårdtz gräs haga
Sör gårdtz gräs haga
Wester gårdtz gräs haga
Igen lagdt
Sand iordh
Här tager Råckesta åker emot.
Skarp hårdwall med tuffuor ibland
Skarp betz haga till Skenby med skogh iblandh
Här tager Råckesta åker emot, krone 1
Stoor ängien till Skenby, nogot litet sänck och ehr slät
Här tager <...>1 <emot>, krone 41 Namnet är oläsligt.