C3:112


(Rubrik:) Åkers häredt och Åkers sochn affmatt1 1641.    


Notarum Explicatio                                                                        

(Text saknas i Notarum explicatio)


(Karttext:)

Här tager Råckesta åker och ängh emot, krone 1
Lind
By ängien till [till] Kuarenbärga, hård wall och nogot tuffuigh iblandh, 339350 quadrater
Tompt
Ler iordh
Här tager Ökna skogh emot, krone 2
Leriordh
Betz haga till Kuarenbärga
Här tager Broby åker emot, krone 2 halffgerdz.
Siön Biören fiälen
Skogh
Biören ängien till Kuarenbärga och Broby, halff parten huardera, ehr hårdwall och tuffuigh iblandh, 199500 quadrater
Detta kommer till Kuarenberga alena widh sama nampn, 187500 quadrater
Stubbigh hårdvall
1 D.v.s. avmätt