C3:113


(Rubrik:) Åkers häredt och Åkers sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Här tager Riby skogh emot
Backa
Slätt
Betz haga till Gryttorp
Sand iordh i bådhe
Backa
Skogigh lind
Watte kärre till Gryttorp, slätt hård wall och litet sänck ibland
Slätt hård wall
Skarp hårdh wall
Slätt och sänckt kärr
Såge kärre till Gryttetorp, slätt och mycket sänckt
Här runt om tager brucksens haste haga1 emot
Ängh till Kråketorp, stubbar, skogh och stenigh iblandh
Lind
Lind
Kråketorp
Sand iordh
Slätt ängh
Runt om detta torpe tager skogen emot.

1 D.v.s. hästhage