C3:114-115


(Rubrik:) Åkers häredt och Åker sochn affmät 1641.    (Karttext:)

Här tager Spånga haga emot.
Betz haga till alla fyra gårdarna
Tegskiffte
Skarp och tufuigh hård wall
Lill ängien, hård wall, ehr bärande och tufuigh
Leriordh
Skogh och bärgh.
Här tager Bärga ängh emot, krone 3.
Ler iordh
Här tager Spånga ängh emot. Krone 4.
Sör ängen till Riby, slätt och nogot tuffuigh iblandh
Frelße här emelan
Slätt
Röö ängien till Riby, slätt och nogot sänck iblandh
Här tager Täby ängh emot.