C3:116


(Rubrik:) Åkers häredt och Åker sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Här tager Gårsinge skogh emot, ligger i Strängenääs socken.
Stoor ängien till Waatorp, slätt hårdwall och skarp iblandh
Moiordh
Bärgh
Mo iordh
Haga med bärgh wthi
Här tager Nårlunda skogh emot, krone 5, ligger i Lundbo
Här tager Bråtorps ängh emot, krone 1
Lill ängien till Waatorp, hård wall och stubbigh ibland
Kiöpingh
Sand iord
Kalff haga till Kiöpingh
Här tager brucksens kier emot.
Här och samma.