C3:117


(Rubrik:) Åkers häredt och Åker sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Denne kommer Lacketorp till
Laketorp1
Her möter Staftorpz haga, krone 1/2
Dene lydher till Marietorp
Haga till Karels torp
Betz haga till Karelstorp
Trätz ängia till Karels torp hård uall
Skogh
Ker
Långh ängia till Karls torp, hårdwall
Skogh
Egelkiäre till Karels torp, sänch och skogi
Lågh2 ängia till Marietorp, hård wall
Bergh
Backa
Hårdh uall
Bergh
Her Marietorps ängh, krone 1/2

(Annan senare anteckning:)

Författade år 1641 af Anders Samuelsson.

1 Senare blyertsanteckning
2 Fel för Långh?