C3:118-119


(Rubrik:) Åkers häredt och Åker sochn affmätt 1641.    


(Karttext:)

Tipar kerre till Laggartort1
Laggartorp
Haga
Her möter Lacketorpz ängh krone 1/2
Her möter Jelmsätter ängh och åker, frälse 1.
Östersater
Östersäter2
Igen lagt
Hem ängia till Laggartorp, hårduall
He<r> möter Marietorp skogh
Torpar ängia till Staftorp, hård wall
Ängh till Kerstintorp, hårduall och tuffwigh medh skogh
Suedh
Backa
Betz haga
Betz haga
Staftorp2
Sanjord
Stafftorp
Kristintorp2
Kerstin torp
Kiär medh skogh
Ängh till Kerstintorp
Betz haga
Kohaga till Marietorp, någet skogi
Skogh
Halmyra
Her möter Koees torp ängh, krone 1/2
Sanjordh
Lindh och skarp iblandh
Lind
Her möter Ramtorp skogh, krone 1/4, ligger i Dillnäs socken.
Engh till Hallmyre, skogi och sänch, litet hårduall
San jordh
Tiuch skogh
Tre hörningz kerre till Marietorp, sänch och dybotten medh skogh wthi
Hem ängia till Marietorp medh några bußkar i blandh
Har3 möter Hedby skogh, krone 3


1 D.v.s. Laggartorp
2 Senare blyertsanteckning
3 D.v.s. Här