C3:120


(Rubrik:) Åkers häredt och Åker sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Lerkängia till Laktorp och Staftorp bådhe i hopa lika mycke, hårduall och litet sänch
Nor ängia
Her möter Jälmäßeters ängh, frelße 1/2.
Lacktorp
Her möter Staftorps ängh, krone 1/2