C3:121


(Rubrik:) Åkers häredt och Åkers sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Berga quaren
By ängia hårdh uall slätt
Bre ängia hård wall
Lill trana till Berga, skarp
Stor trana till Berga, slätt
Her möter Sörlända skogh, frelße 3 gårdar
Trana till Berga, slätt och sänch
Fin ängia till Berga, slätt