C3:122-123


(Rubrik:) Åkers häredt och Åker sochn afmätt 1641.    (Karttext:)

Kallff ängia till Bärga, hård wall
Her möter Sörby ängh, frälse 4 gårdar
San jordh
Her möter Valla ängh, skatte 1, helgerdz
Stormyra till Berga, slätt hårdwall och något litet toffuigh
Berga.
Ler jordh
Bergaquaren
Storängia till Berga, hår<d>wall slatt1 och något toffuigh
Her möter Ryby åker, frelse 2, krone 1, skatte 1
Hagtorp
Betz haga till Hagetorp.
Her möter Sörlunda skogh, frälse 3 gårdar
Her möter Ryby skogh

1 D.v.s. slätt