C3:124


(Rubrik:) Åkers häredt och Åkers sochn affmätt 1641.    


(Karttext:)

Her möter Sorby1 åker, frälse 4 gårdar
Kalf ängia slätt
San jordh
Stor ängia till Valla, slätt och litet sänch jblandh
Lindh
Her möter Skeggesta skogh, skatte 1, frälse 1
Här möter Berga ängh och åker, krone 3
Betz haga

(Annan anteckning:)

Jsrael Larson Franck1 D.v.s. Sörby