C3:125


(Rubrik:) Åkers häredt och Åker sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Här tager Skenby ängh <emot>
Lill ängien till Lundby allena
Slätt haga
Här tager Täby åker och ängh <emot>, krone 1, frälse 1
Ler iordh
Här tager Solbärga åker och ängh <emot>
Ler iordh
Lind
Denne till Råckesta
By ängien till, slätt
Detta här till Lundby allena, ehr slätt
Denna fiäll kommer till skattegården i Solbärga
Biörk ängien till Lundby allena, sänck och litet hård wall iblandh
Betz haga till Lundby
Här tager Åkers bruck emot
Siön Witznaren.