C3:13


(Rubrik:) Fors sochn.      

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Lundby cronohemman    1  är  5 öresland
B.        Norregärdet vthsäde                     10 1/2 tunnor
C.        En wreet samma åhr om vthsäde   1 3/4 tunna
D.        Södergärdet vthsäde                     12 tunnor
            Leerjordh i alle gärden.
E.         Hårdwaldz eng om höö                 20 laß
F.         En lijten hårdwaldz eng om höö     4 laß
G.        Höö i wreeten                               4 laß
                                               Summa      28 laß

            Till detta föreskrivna hemanet är
            ingen synnerlig skogh, männ
            mulebete till nödhtårfften och
            något fiske i åhn.


(Karttext:)

God hård waldh.
Svallinge ägor proxime
Leermylla
Gredby ägor proxime
Hårdwald
Flackersta ägor proxime.
Scala ullnarum