C3:131

(Annan samtida hand:) Åkers och Ländboo sochners affrittningar

(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    


(Karttext:)

Här tager Skokuarens ägor emot, krone 1/2, ligger i Åker socken
Lind
Ler iordh och beblandt med sandh ibland
Här tager Suanesta åker emot, krone 1
Hemmängien till Årby, slätt hårdwall och tuffuigh iblandh
Här tager Fogelsta ängh och åker emot, frälse 1
Skarp hårdvall
Här tager Giärträ åker emot, krone 1, frälse 1