C3:132-133


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo <socken> affmätt 1641.    


(Karttext, s. 132:)

Mås ängien till bådhe Gärträ och både i Årby
Här tager Årby åker, krone 2 halfge<r>d<s>
Här tager Suanesta åker och ängh, krone 1.
Detta stycke kommer till Giär trä
Leriord
Når ängien till krone gården i Giärträ, hårdwall och haffuer tegskiffte med diur wacktaren
Här tager Läggesta åker och ängh, krone 2, frälse 1
Ler iordh
Här tager Grinns holms åker och ängh emot.
Siö ängien till Giärträ, hårduall och tuffuigh iblandh
Beteby wyk


(s. 133:)

Här tager Fogelsta åker och ängh, frälse 1
Måsängen till Läggesta, slätt
Denna sama nampn och slätt hård wall.
Här tager Giärträ åker emot, krone 1, frälse 1
Ler iord
Moiord
Kålgå<rd>
Slätt hårdvall och tämbligh bärandhe
Här tager Lille Sundby ängh och åker emot, frälse 1
Moiordh
Slätt hårdwall och bärandhe
Backa
Lind
Kaan ängien till Läggesta, slätt hård wall.
Moiord
Stoor ängien till Läggesta, skarp hårduall och ehr slät
Här emelan ähr jägarbacke
Backa
Betz haga till Nårgården i Läggesta med skogh wthi
Hålma
Ör iord
Beteby wyck.
Ör iordh
Millan gårdens betz haga med skogh
Hålma
Moiordh
Frelße
Frelße.
Läggesta sundhe
Läggesta broo.