C3:134


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Lill ängien till Suanesta, hård uall
Lind
Leriordh i begge gärden och beblandat med eneiordh
Här tager Grinnsholms åker och ängh emot
Lind
Här tager Årbys åker emot, krone 2
Trä gård
Stor ängien till Suanesta, hårdwall och tufuigh iblandh
Här tager Giärträ åker och ängh, krone 1, frälse 1