C3:135


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    


(Karttext:)

Här tager Biörcke torpz ängh emot
Mört siön
Skogh och bärgh
Hemm ängien till Stämmetorp, hård wall och litet sänk och tufuigh iblandh
Jäs iordh
Skogh och bärgh
Här tager Granbola skogh emot, krone 1/2
Kalff haga
Jäsiordh
Hagen till Stämme torp, skarp hård wall
Här tager Biörketorps åker emot, krone 1/2
Skogh och bärgh
Här tager Toffwesta åker och ängh
Heer tager Biörketorpz ängh
Slätt fiäll
Fiällen till Stäme torp, nogot skogh och sanck ibland
Låmmartorpz suedhe till Tofuesta, hårdwall och stubbigh och stenigh ibland
Backa
Lind
Här tager Råcklända ängh emot
Här tager Låmmartorpz skogh emot
Hemängien till Tofuesta, hårduall slätt och skarp iblandh
Sand iordh
Sand iordh
Å ängz suedie
Här tager Granbola ängh.
Fiällen till Åstorp, slätt och sänck
Här tager Råcklända ängh emot.
Skogh