C3:136-137


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Stenigt och skogigt iblandh
Kiäll måsan till Wäster gården, tuffuigh iblandh
Här tager slåtzsens ängh emot.
Sandh iordh
Lind
Här tager Åsatorpz åker och ängh emot, krone 1/2
Sandiordh
Råckländha by
Här tager Ärla hedan emot
Skarp haga
Lindh
Sand iordh
Sand iordh
Lind
Lind
Sand iordh
Backa
Skogh och bärgh
Nogot skogit iblandh och sänk
Lind
Hem ängien till Råck ländha, nogot skogigh iblandh
Stämna till Råcklända, slätt
Skogh och bärgh
Bärgh
Här tager Biörketorpz åker emot, krone 1/2
Skogh
Noora till Biörketorp, litet skogh ibla<n>d
Här tager Merländha och Byringe
Här tager Stännetorpz ängh emot, krone 1/2
Mörtsiön
Här tager Granbola ängh emot, krone 1/2