C3:138


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Öffueråå
Siön Treskatan
Här tager et torpz ängh emot, Treskatan vidh nampn, ligger i Ärla socken.
Siön Treskatan
Nöckelbärgz ängien till Råckländha, sänck och mås wålder med dyieboten
Högh wdden, sänck.
Bråtmåsen till Råckländha medh mås wålder och dyieboten
Siön Treskatan
Mås wålder och dyie boten
Boholm
Slett
Skogh
Bastu wickz  ängen
Östra gårdens
Fräken stackz  lägrä till östra gården
Ängh till Wäster gården i Nårby i Åker socken med dyieboten
Ängh till Häsleby i Åker socken, slät.
Östra gårdens i Nårby med dyieboten