C3:14-15


(Rubrik:) Wäster Reekarne.        Fårs sochn.      

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Gredhby heman 2
            lijka stora i alle commoditeter. 
B.        Östergärdet vthsäde                                      22 tunnor
C.        Wästergärdet med 1 wreet i engen, vthsäde  22 tunnor
            Lerjordh i alle gärden.
            Vthsäde till hwart heman åhrligen                  11 tunnor 
D.        1 wret till numero 1 om vthsäde                     1/2 tunna
E.        1 wret till numero 2 om vthsäde                     3/4 tunna
F.        1 till numero 1                                               3/4 tunna
G.        Hårdwaldz engh om            höö                    54 laß
H.        Änn 1 hårdwaldz engh om höö                      30 laß
            Gärdeshöö hwart åhr                                    6 laß
                                                        Summa             90 laß

            Höö till hwart heman                                     45 laß
I.          1 beteshage till Gredhby, både hemanen
K.        1 till numero 1 i Gredby.
L.         1 lijten beteshage änn till numero 2.
M.        Denne store beteshagen kommer Eskils-
             tuna till.

             Till denne by är nogot lijtet skog till mu-
             lebete och gärdsel, fiske i åhn.

(Karttext:)

Klåster sochn proxime
Gran och enebuskar
Torsilla åen.
Eskilstuna gärde proxime.
Dung jord.
Flotta, stenigt
Gran och enebuskar, brukaß vnder Eskilltuna gårdh.
Hård wald
Biörkskogh
Leer mylla.
Lundby löth proxime.
Leermylla
Lind
Bråttsta skogh proxime.
Hårdwald
Scala ullnarum.