C3:142


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Skogh och beergh
Hemängia hårdwall och något stubbigh
Stubbigh suedh
Moß ängh till Vreta full medh små skogh och ligger för fäfot
Kiär medh skogh och måßa
Her möter Vester kiär
Kiär medh skogh
Her möter Siölandhe skogh
Bacha
Yd långh kiärre till Rånåls torp
Haga
Skogh
Kiär till Wreta
Fin kerre
Millan ängen till Rönäls torp