C3:143


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Her möter Byringe skogh
Her möter Åsängz kerre, krone 1/8
Backa
Hagan till Valnaß torp, skogh hårdh uall
Skogh
Pårs
Pårß kiärre till Valnäß torp medh dybotten
Full medh pårs
Odugeligit, ehr inthe annat än full medh pårs och skogh
Pårs kiärre till Granbola med dybotten
Skogh
Frelse
Pårs kiärre till Mört siöön, torp medh dybotten
Her möter almengen
Skogh
Skogh
Skogh