C3:144-145


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    (Karttext, s. 144:)

Betz haga medh skogh
Skogh och bergh
Hemm ängia till Granbola, hårdh vall och skogh
Granbola
Slätt kiär
Lin
Bacha
Kalff haga
Her möter Råcklända angh1
Her möter Mörsiön åker, krone 1/8
Granängia till Granbola, hård wall
Sänch och medh dybotten
Bergh, skogh
Här möter Tuffuästa ängh

(s. 145)

Mörtsiötorp
Her möter Rånåls torp skogh
Här möter Granbola ängh
Betz haga
Her möter Lida skogh1 D.v.s. äng