C3:146


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Här möter Råcklända skogh
Her möter Råckläda åker, krone 2 gårdar
Skogh, bergh
Hemängia till Biörketorp, hårdwall och sänch i blandh