C3:147


(Rubrik:) Åkers häred och Lanbo sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Moojordh
Her möter Pävelstorp ängh, krone 1/8
Här möter Vatorpz skogh krone, ligger j Åkers socken
Ängh till Vinterled, någet bußkigh och litet sänch
Skarp hårdewals ängh medh stubbar och full medh skogh iblandh
Skarp betzhaga
Her möter Norlenda ängh
Moo jordh
Haga till Vinter ledh, hårdwall
Backa
Mär möter Norledha ängh, krone 5.
Star ängh till Näßby torp, slät och litet sänch iblandh
Skogh och bergh
Betz haga
Bacha
Här möter Heßleby skogh, krone 1, ligger i Åkerß soken
Lill ängien, slat1 hård wal

1 D.v.s. slät