C3:148-149


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Her möter Klinkebo ägor krone 1/8
Skallebo kiär medh stubbar vthi
Lerjordh
Skogh och backa
Siöö ängia till Norlundha, slät och sänch i blandh
Backa
Vester ängia till Norlunda, hårdwall tuffwigh och litet sänch iblan
Bergh
Her möther Heßleby skogh krone 1 helgerdz
Lind
Her moter1 Hattetorpz ägor, frälse 1/4
Tiåch skogh
Lindh
Skogh
Ler jordh
Siöö ängia
Bergh
Lindh
Ler jordh
Lindh
Gräs haga, slät
Gräß haga, slät och tofuigh
Gräß haga, slätt och toffuigh
Stub ängia medh stubbar och sten iblandh
Här möter Kank vnden ängh, krone, frälse 1/4
Här möter Mer lenda ägor, krone 4 helgerdz, frälse 1

1 D.v.s. möter