C3:150


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Klinckebo
Ängh till Klinckebo, hårdwall
Slätt och sänch
Pävelßtorp.
Ängh till Ößäter medh stubbar och sänch iblan