C3:151


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Här tager Merlända ägor emot, krone 4, frälse 1
Hård wals ängh till Åsen, fullt med stubbar och nogot buskigh iblandh
Lind
Slätt haga
Sandiordh i bägge
Här tager Nårländha ägor emot, krone 5
Lill ängien till Stor bråten, hård uall tufuigh och stubbigh iblandh
Här tager Stor bråtens ängh emot, ligger i Hära socken
Backa
Tiåck skogh
Stoor ängien till Stoor bråten, skarp hårduall
Sänckt och med mycket buskar iblandh