C3:152-153


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Här tager Bärga skogh emot, ligger i Åkers socken
Länboo siön
Här tager Sörländhe åker emot, frälse 3.
Kärr medh måswålder
Hagan till Mer lända, slätt hårdwall
Kär med måsuålder
Ler iordh nogot sand blandat
Kärr
Sandiordh
Här tager Nårlända skogh
Haga med skogh och skarp hårduall
Haga till Sör gården, skarp hårdual
Här tager Gilisgårdens åker emot, krone 1/2
Bärgh och skogh
By ängien till Mer ländha med mycket skogh wthi och ehr käär och hårdwall iblandh.
Backa
Här tager Råcklända skogh emot, krone 2.