C3:155


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    (Karttext:)

Här tager Suart bäckens skogh emot, ligger i Häära socken
Kärr med tiåck skogh
Skogh och bärgh
Skarp hårdwall
Kärr till Giöle kärr med dyieboten och nogot skogh iblandh
Sand iordh i bägge gärden
Kärr till Giöle kärr medh fräken och dyieboten och något stubbigh
Här tager Råcklända skogh emot, krone 2