C3:156-157


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmatt1 1641.    


(Karttext:)

Här tager Merlända skogh emot.
Backa
Sänckt och måsigt ibland
Sandiordh i bägge
Slätt
Här möter Häras skogh.
Skogh
Skogh
Hemm ängien till Åstorp, nogot tuffuigh och skarp ibland
Skogh och backa
Stoor hagan till Låmmartorp, hård wall och skogh ibland
Ör iordh
Här tager Råcklända ängh emot, krone 2.
Lind
Älegräs ängien, hård wall och något tuffuigh ibland
Här tager Toffuesta skogh emot, krone 1/4.
Äle bäckz kärr till Låmmartorp med något busker iblandh
Litzlesiös ängien till Åstorp, Stämnetorp och Biörketorp, alla lyka
Lislesiön
Här tager Giöle kärs skogh emot.
Backa
Lill kärre till Haglidha med nogot skogh iblandh
Här tager Merlända skogh emot.
Åskärre till Hagelida med dyieboten och skogh ibland
Skarp hårdvall
Betz haga
Skarp hård wall
Skarp hårdvall
Här tager Toffuesta skogh emot
Åsängia
Kärr till Åsängien2, slät, sänck och något påårs ibland
Skogh
Stak hagen
Här tager almnänni<n>gen emot.
Sandiordh i bådhe giärden
Slätt
Kärr med tiåck skogh iblandh
Skarp hårduall
Åskärret till Åstorp, sänckt och slätt


1 D.v.s. avmätt
2 Namnet har ändrats.